Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 12 2019

22:15
7054 d289 350
Reposted fromBennyLuc BennyLuc viasoupeter soupeter
sarkastyczna
22:11
Na uczucie miłości składają się oczekiwania każdej ze stron. Zawierają świadome i nieświadome potrzeby, które wpływają nie tylko na to, jak kochamy, ale też jak czujemy się kochane.
— Newsweek
Reposted fromagatiszka agatiszka vianotperfectgirl notperfectgirl
sarkastyczna
22:09
Ale faceta poznaje się po tym, czy będzie przy Tobie, kiedy wasze dziecko będzie miało 40 stopni gorączki. Kiedy kobieta powie, że jest chora, a on będzie tuż obok. Kiedy wszystko w życiu się pierdoli, a on mówi: zaczynamy od początku.
— Piotr C.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viayveee yveee
sarkastyczna
22:08
Czekanie to dziwny okres, powoduje ogromne i nieusuwalne zniszczenia, nawet jeżeli umie się czekać.
— Grażyna Jagielska - Miłość z kamienia. Życie z korespondentem wojennym.
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viayveee yveee
sarkastyczna
15:44
Reposted fromshakeme shakeme viabecomingjane becomingjane
sarkastyczna
15:42
6698 6384 350
Reposted fromkurorori kurorori viagabyax gabyax
sarkastyczna
15:39
Najlepszy zapach na świecie, to zapach mężczyzny, którego kochasz.
sarkastyczna
15:38
Reposted fromshakeme shakeme vianihuhu nihuhu
sarkastyczna
15:38
2990 f583 350
Reposted fromretro-girl retro-girl vianihuhu nihuhu
sarkastyczna
15:38
Reposted fromshakeme shakeme vianihuhu nihuhu

October 25 2019

sarkastyczna
18:04

W dzisiejszym świecie modne są: hejt, dupa, fit, vege, insta, story, gluten, eko.

A człowiek tak bardzo potrzebuje tego, co wyszło już z mody. Miłości, szczęścia, uśmiechu, lojalności, spaceru, pocałunku, zaufania, empatii, bezpieczeństwa.

— Kaja Kowalewska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaeyot eyot
sarkastyczna
07:36
4736 dbb6 350
Reposted fromeryawen eryawen viakudlaty kudlaty

October 24 2019

sarkastyczna
21:14
3079 3a1e 350
Reposted fromkreigla kreigla viaseconds seconds
sarkastyczna
21:11
7883 fc45 350
Reposted fromfeegloo feegloo
sarkastyczna
21:10
4041 cd01 350
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viapoolun poolun
sarkastyczna
21:04
6936 3954 350
Reposted fromkicikitka kicikitka viarudelubie rudelubie
sarkastyczna
21:00
sarkastyczna
20:59
6747 6c6f 350
Reposted fromhare hare viapchamtensyf pchamtensyf

October 23 2019

sarkastyczna
08:09
6038 538d 350
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viairmelin irmelin
sarkastyczna
08:06
5869 1521 350
Reposted frompunisher punisher vianoisetales noisetales
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl