Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 08 2017

sarkastyczna
22:00
sarkastyczna
22:00

Wyborów dokonuje się w kilka sekund, a ich skutków doświadcza się przez resztę życia.

sarkastyczna
22:00
Odetchnij.A co jeśli Bóg chce Ci powiedzieć,że ma dla Ciebie lepszy plan?
— N.Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak vianotperfectgirl notperfectgirl
sarkastyczna
22:00
- Jakby pojawiły się kłopoty… masz mój numer?
- Mam.
- Usuń.
sarkastyczna
21:59
Wiesz po czym go poznasz? Będziesz przy Nim najlepszą wersją siebie. Nie dlatego, że będziesz chciała pokazać się od najlepszej strony. Nie dlatego, że będziesz udawać kogoś lepszego niż jesteś. Nie, nie dlatego. Będziesz tylko sobą. A ON w Ciebie uwierzy, będzie Cię wspierał i Ci kibicował, i zobaczy w Tobie te wszystkie małe, piękne rzeczy o których istnieniu nawet nie masz pojęcia. I polubi w Tobie nawet te rzeczy, których sama w sobie nie lubisz. To jest miłość, na jaką zasługujesz Matyldo. Bądź z kimś, kto Cię uskrzydla, a nie wdeptuje w ziemię.
— Charlotte Nieszyn Jasińska
sarkastyczna
21:58
0842 f49e 350
Reposted fromscorpix scorpix vianotperfectgirl notperfectgirl
sarkastyczna
21:58
7117 3235 350
Świnka Grażynka zadba o Twoją figurę

July 26 2017

sarkastyczna
13:11
9962 c306 350
Reposted fromretaliate retaliate vialexxie lexxie
sarkastyczna
13:10
7311 b505 350
Reposted fromagridoce agridoce vialexxie lexxie
sarkastyczna
13:10
7309 0ff9 350
Reposted fromagridoce agridoce vialexxie lexxie
sarkastyczna
12:51
8495 c64c 350
Reposted fromslodziak slodziak viaDorin11 Dorin11
sarkastyczna
12:51
Reposted frombluuu bluuu viaDorin11 Dorin11
sarkastyczna
12:43
5612 3a25 350
Reposted fromzimnepalce zimnepalce
sarkastyczna
12:42
5350 5940 350
Reposted fromcalifornia-love california-love viaanncey anncey
12:32
1305 bb6a 350
Reposted fromohnina ohnina viamental-cat mental-cat
12:31
2740 0a1b 350

verycoolpics:

Very cool looking Field of Wheat next to Lavender 

sarkastyczna
12:31
Reposted fromvith vith viakapitandziwny kapitandziwny
sarkastyczna
12:28
4606 dce3 350
sarkastyczna
12:28
sarkastyczna
12:27
Reposted frombluuu bluuu viadouxsouvenirs douxsouvenirs
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl