Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 18 2016

sarkastyczna
21:51
8126 0af5 350
Reposted fromizabelastefani izabelastefani viaMezame Mezame
sarkastyczna
21:41
4595 9b6a 350
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viairmelin irmelin
sarkastyczna
21:41
6815 6e28 350
Reposted frompulperybka pulperybka viairmelin irmelin

July 16 2016

sarkastyczna
23:54
Tańczyłem z paroma przypadkowymi dziewczynami, a potem z Tobą, i przypadkowość skończyła się, bo przecież my byliśmy tamtej nocy umówieni od lat
— Jeremi Przybora
Reposted fromblackdrama blackdrama vialaj laj
sarkastyczna
23:52
6955 8f28 350
Reposted fromchivoluix chivoluix viawhiten0ise whiten0ise
sarkastyczna
23:48
“Poznałem dziewczynę, zupełnie przypadkiem. Nie szukałem tej znajomości. Zaczęliśmy rozmawiać, a ja pomyślałem że już do końca życia chcę prowadzić tę rozmowę. Mam przeczucie, że ona jest tą jedyną.” ~ Californication
Reposted fromdelain delain viapspfdghost pspfdghost
sarkastyczna
23:47

To nie jest tak, że mężczyzna marzy o kobiecie, która będzie zołzowata na okrągło albo będzie narzekała na wszystkie swoje życiowe niepowodzenia. On chce kobiety, która nie boi się z nim nie zgadzać i która wyraża własne zdanie.

— Sherry Argov
sarkastyczna
23:47
On? Po prostu uczynił mnie piękniejszą. I wiesz, że nie chodzi mi o wygląd (…) Polubiłam Jego obecność. Stał się częścią tego mojego chaosu, w którym żyję. 
Reposted fromlovvie lovvie viapspfdghost pspfdghost
sarkastyczna
23:47

Dziewczyna, Wrocław
1982, Polska

Reposted fromKACHA KACHA viaredstripes redstripes
sarkastyczna
23:37
Reposted fromadzix69 adzix69 viapirania pirania

July 10 2016

sarkastyczna
09:02
0200 2660 350
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viaoxygenium oxygenium
sarkastyczna
09:02
Reposted fromshakeme shakeme viaoxygenium oxygenium
sarkastyczna
09:01
1236 bcf6 350
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaoxygenium oxygenium
sarkastyczna
09:01
6410 52d7 350
sarkastyczna
09:01
Reposted fromFlau Flau viaoxygenium oxygenium
sarkastyczna
09:01
6361 5058 350
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaoxygenium oxygenium
sarkastyczna
09:00
9390 8a9d 350
how dinosaurs were extinct
Reposted fromhannes hannes viaoxygenium oxygenium
sarkastyczna
08:35
4708 42a9 350
Reposted fromteczowka teczowka vialissie lissie
sarkastyczna
08:35
3400 3a80 350
Reposted fromskatrix skatrix vialissie lissie
sarkastyczna
08:31
Jest coś gwałtownego w sercu kobiety. Spróbuj tylko obrazić jej dzieci, jej mężczyznę, jej najlepszą przyjaciółkę i poczujesz tego smak. Kobieta jest także wojownikiem. Ale jej przeznaczeniem jest bycie wojownikiem w inny, kobiecy sposób.
— John i Stasi Eldredge "Urzekająca"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl