Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 08 2017

22:39
4116 a372 350
Reposted fromtosiaa tosiaa viatakeyoutomygrave takeyoutomygrave
sarkastyczna
22:34
8507 3b96 350
Reposted fromsoSad soSad viaHoHo HoHo
sarkastyczna
22:32
sarkastyczna
22:14
sarkastyczna
22:14
sarkastyczna
22:11
1170 884f 350
Reposted fromdailylife dailylife viablubra blubra
sarkastyczna
22:05
8371 c9e9 350
22:03
5039 e471 350
Reposted fromtosiaa tosiaa viaxmartii xmartii
sarkastyczna
22:00
sarkastyczna
22:00

Wyborów dokonuje się w kilka sekund, a ich skutków doświadcza się przez resztę życia.

sarkastyczna
22:00
Odetchnij.A co jeśli Bóg chce Ci powiedzieć,że ma dla Ciebie lepszy plan?
— N.Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak vianotperfectgirl notperfectgirl
sarkastyczna
22:00
- Jakby pojawiły się kłopoty… masz mój numer?
- Mam.
- Usuń.
sarkastyczna
21:59
Wiesz po czym go poznasz? Będziesz przy Nim najlepszą wersją siebie. Nie dlatego, że będziesz chciała pokazać się od najlepszej strony. Nie dlatego, że będziesz udawać kogoś lepszego niż jesteś. Nie, nie dlatego. Będziesz tylko sobą. A ON w Ciebie uwierzy, będzie Cię wspierał i Ci kibicował, i zobaczy w Tobie te wszystkie małe, piękne rzeczy o których istnieniu nawet nie masz pojęcia. I polubi w Tobie nawet te rzeczy, których sama w sobie nie lubisz. To jest miłość, na jaką zasługujesz Matyldo. Bądź z kimś, kto Cię uskrzydla, a nie wdeptuje w ziemię.
— Charlotte Nieszyn Jasińska
sarkastyczna
21:58
0842 f49e 350
Reposted fromscorpix scorpix vianotperfectgirl notperfectgirl
sarkastyczna
21:58
7117 3235 350
Świnka Grażynka zadba o Twoją figurę

July 26 2017

sarkastyczna
13:11
9962 c306 350
Reposted fromretaliate retaliate vialexxie lexxie
sarkastyczna
13:10
7311 b505 350
Reposted fromsassenach sassenach vialexxie lexxie
sarkastyczna
13:10
7309 0ff9 350
Reposted fromsassenach sassenach vialexxie lexxie
sarkastyczna
12:51
8495 c64c 350
Reposted fromslodziak slodziak viaDorin11 Dorin11
sarkastyczna
12:51
Reposted frombluuu bluuu viaDorin11 Dorin11
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl