Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 21 2019

sarkastyczna
23:23
Reposted frombluuu bluuu
sarkastyczna
23:22
Ujął w dłonie moją twarz i znów mnie pocałował. Głęboko, czule, z uwielbieniem. Nikt nigdy mnie tak nie całował. I wiedziałam, że nikt nigdy już mnie tak nie pocałuje. Bo nie istniał mężczyzna, który mógłby kiedykolwiek wymazać wspomnienie o bliskości z Alanem. On wypalił siebie na mojej skórze, w mojej duszy i sercu.
— Klaudia Bianek - "Jedyne takie miejsce"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaaurinko aurinko
sarkastyczna
23:20
może i jest różnie ale dalej jesteś moja
— *uss
Reposted fromaviee aviee viayveee yveee
sarkastyczna
23:20
6058 9125 350
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaikari ikari
sarkastyczna
23:17
8444 de6f 350
Reposted fromxrudablondynka xrudablondynka viaaurinko aurinko
sarkastyczna
23:16
W dzieciństwie niczego się nie bała, później - wszystkiego. Zwłaszcza życia.
— osiecka
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaaurinko aurinko
sarkastyczna
23:16
sarkastyczna
23:15
Książką można czytelnikowi głowę, owszem przemeblować o tyle, o ile jakieś meble już w niej przed lekturą stały.
— Stanisław Lem "Doskonała próżnia. Wielkość urojona"
Reposted frommalw malw viacompletelydifferent completelydifferent
sarkastyczna
23:15
Dla mnie wyznacznikiem pewnego pułapu, jakości czy klasy sztuki jest moment, w którym czytając, oglądając czy słuchając czegoś, mam dojmujące i jaskrawe uczucie, że ktoś sformułował coś, co przeżyłem albo o czym pomyślałem. Sformułował dokładnie tak samo, tylko przy pomocy lepszego zdania, piękniejszego układu plastycznego albo lepszej kompozycji dźwięków, niż ja sobie kiedykolwiek mogłem wyobrazić. Bywa, że na chwileczkę dał mi poczucie piękna czy szczęścia. Jeżeli to znajduję w literaturze, to jest to dla mnie wielka literatura, jeżeli w kinie, to jest to dla mnie wielkie kino. Kiedy czytasz wielką literaturę, to na którejś stronie znajdujesz zdanie, które – wydaje Ci się – kiedyś sama powiedziałaś albo usłyszałaś. To jest opis albo obraz, który Ciebie głęboko dotyczy, głęboko dotyka i jest Twoim obrazem. Na tym polega wielka literatura. Co chwila odnajdujesz siebie albo kogoś zupełnie innego wprawdzie, ale myślącego tak jak Ty, widzącego to, co Ty kiedyś zobaczyłaś. Na tym polega wielka literatura, na tym samym wielkie kino. 
Na chwileczkę znajdujesz tam siebie.
— Krzysztof Kieślowski
sarkastyczna
23:14

- Wiesz po czym GO poznasz? Będziesz przy Nim najlepszą wersją siebie. Nie dlatego, że będziesz chciała pokazać się od najlepszej strony. Nie dlatego, że będziesz udawać kogoś lepszego niż jesteś. Nie, nie dlatego. Będziesz tylko sobą. A ON w Ciebie uwierzy, będzie Cię wspierał i Ci kibicował, i zobaczy w Tobie te wszystkie małe, piękne rzeczy, o których istnieniu nawet nie masz pojęcia. I polubi w Tobie nawet te rzeczy, których sama w sobie nie lubisz. To jest miłość, na jaką zasługujesz Matyldo.

Bądź z kimś, kto Cię uskrzydla, a nie wdeptuje w ziemię.

— Charlotte Nieszyn Jasińska
sarkastyczna
23:14
Marzyłem o Tobie, zanim Cię w ogóle ujrzałem na oczy. 
— D
Reposted fromagatiszka agatiszka viakudlaty kudlaty
sarkastyczna
23:12

mycroftssgoldfish:
    the-mountains-are-calling:
        ryanpanos:
         Frozen Venice | Robert Jahns | Via

    O MY MARY MOTHER OF JESUS.  THINK OF ALL THE HOCKEY THAT COULD BE HAD.

I found the Canadian.
sarkastyczna
23:12

W Ameryce przeprowadzono badania naukowe, które udowodniły, że
powierzchnia skrzydeł trzmiela jest kilka razy za mała w stosunku do masy
jego ciała, aby mógł latać
.

Ten fenomen przyrody wykorzystano w koncernie  IBM, rozwieszając przy stanowiskach pracy programistów plakaty z wizerunkiem  lecącego trzmiela i napisem:

"Fruwa, bo nie wie, że nie powinien"

— "Podążaj za marzeniami" Arkadiusz Śmigielski
sarkastyczna
23:11
sarkastyczna
23:11
i do zaoferowania mam tylko chłód, ale on mówi do mnie słońce.
— "Ten właściwy"
sarkastyczna
23:11
sarkastyczna
23:11
Cholernie boję się tego, że jakaś inna zobaczy w Nim to co ja, a On zobaczy w niej to czego nie widzi we mnie.
— takie tam obawy
sarkastyczna
23:10
sarkastyczna
23:10
1674 6e77 350
Reposted fromRowena Rowena viacoookiemonsteeer coookiemonsteeer
sarkastyczna
23:10
Człowiek może Ci powiedzieć miliony pięknych słów, ale kiedy patrzysz na jego zachowanie, dostajesz wszystkie odpowiedzi.
— znalezione
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl