Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 25 2017

00:32
2893 db53 350
Reposted fromdominik dominik viazapachsiana zapachsiana
sarkastyczna
00:31
Aby mieć ładne usta, wypowiadaj miłe słowa, aby posiadać piękne oczy, poszukuj dobra w ludziach, aby mieć szczupłą figurę, podziel się swoim jedzeniem z głodnymi, aby posiadać wspaniałe włosy, pozwalaj dziecku przeczesywać je palcami raz dziennie, aby zachować równowagę, podążaj z wiedzą, z którą to nigdy nie będziesz iść sam.
— Audrey Hepburn
Reposted fromflorentyna florentyna viazapachsiana zapachsiana
sarkastyczna
00:27
Najlepszym lekarstwem na smutek jest brak czasu.

I wyjście z domu.

I alkohol.
— monasi.soup.io
Reposted fromMonasi Monasi viaprecelka precelka
sarkastyczna
00:27
2342 1efb 350
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaoll oll
sarkastyczna
00:17
2133 ad6d 350
Reposted fromBilet Bilet viaprecelka precelka
sarkastyczna
00:17
Z wiekiem panikuje coraz częściej
— J.Żulczyk "ślepnac od świateł"
sarkastyczna
00:17
W życiu spotykasz tylko jedną osobę z którą lecą iskry od samego początku. Wymowne spojrzenia, aluzje i gra gestów. Cała reszta to jak odpalanie prawie pustej zapalniczki.
— O boże, jakie prawdziwe. Rozmowy przy winie.
Reposted fromalmostlover almostlover viaprecelka precelka
sarkastyczna
00:17
Może ważne rzeczy zdarzają się na wiosnę.
— Dolina Muminków
Reposted fromlacrimas lacrimas viaprecelka precelka
sarkastyczna
00:17
Diabli wiedzą, czym to się skończy ale dobrze, że się zaczyna.
— Andrzej Sapkowski
Reposted frombaeven baeven viaprecelka precelka
sarkastyczna
00:17

Gdyby człowiek wiedział, że się wyjebie, to by sobie usiadł.

Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaprecelka precelka
sarkastyczna
00:17
Nikt nie jest zbyt zajęty, to tylko kwestia priorytetów.
— powinnam to wreszce zrozumieć!
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaprecelka precelka
sarkastyczna
00:16
Kobieta, która chce odmówić, powie tylko nie. 
Kobieta, która tłumaczy, chce zostać przekonana
— racyjna, racjonowa, racja.

February 24 2017

sarkastyczna
23:21
Reposted fromsilence89 silence89 viamaliwa maliwa
sarkastyczna
23:21
Uwielbiam ludzi, którzy potrafią mnie rozbawić. Naprawdę myślę, że najbardziej ze wszystkiego, lubię się śmiać. Śmiech leczy niezliczoną liczbę chorób i jest prawdopodobnie najważniejszą cechą człowieka.
— Audrey Hepburn
Reposted fromSabela Sabela viaprettylitlleliar prettylitlleliar
sarkastyczna
23:21
Czasami lubię myśleć, że każdy repost, czy dodanie do "friendsów", to jeden uśmiech od nieznajomego.

Odwzajemniam do ekranu.
sarkastyczna
23:16
6369 4d58 350
Reposted frommslexi mslexi viamaliwa maliwa
sarkastyczna
23:16
9766 528a 350
Reposted frommslexi mslexi viaprettylitlleliar prettylitlleliar
sarkastyczna
23:16
Fascynują mnie ludzie, którzy robią więcej, niż mówią. Mogłabym stać się kimś takim.
— Sylvia Plath, "Dzienniki 1950-1962"
sarkastyczna
23:15
7279 098a 350
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viamaliwa maliwa

February 23 2017

sarkastyczna
09:08
Najlepszym lekarstwem na smutek jest brak czasu.

I wyjście z domu.

I alkohol.
— monasi.soup.io
Reposted fromMonasi Monasi viana-zakrecie na-zakrecie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl